DZIRE ZDI 2014 DELIVERED TO THE CUSTOMER BY ELLA VASHISTHA.